top of page

Voor verschillende projecten ontvangen wij als stichting nadrukkelijk de steun van de omgeving en andere vrijwilligers. De werkwijze kenmerkt zich daarmee door openheid. Openheid in vraag naar hulp, aanbod van hulp en verantwoording van hulp. Door laagdrempelig te zijn is HTGV zeer toegankelijk voor hulpvragen vanuit de samenleving. Daarnaast betrekt de stichting bij activiteiten graag nieuwe vrijwilligers. De stichting is volledig transparant in de inkomsten en uitgaven, omdat onze organisatie bestaat uit vrijwilligers die hun eigen kosten dekken, worden giften voor de volle 100% gebruikt voor de doelen waar het voor is bestemd.

Hollanda Türk Gönüllüler Vakfı (HTGV) komt op voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Daarnaast richt de stichting zich op versterking van de algemene positie en de gezondheid van kwetsbare groepen in de samenleving, zonder onderscheid in leeftijd, etnische achtergrond of geloofsovertuiging. Wij beloven het niet, wij doen het!

Over HTGV

bottom of page