top of page

Doelstelling en werkwijze

 

Onze doelstelling:
 

 • Streven naar een rechtvaardige en humane Nederlandse samenleving door het wegwerken van achterstanden van kwetsbare groepen om daarmee volwaardig burgerschap en gelijke kansen te creëren voor een ieder.
   

 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Onze werkwijze:

 • Het actief en stimulerend signaleren van behoeftes van kwetsbare groepen.
   

 • Het inspelen op diverse behoeftes van kwetsbare groepen op het gebied van maatschappelijke, culturele, economische, sociale en humane ontwikkelingen.
   

 • Het streven naar gelijkwaardigheid in de Nederlands samenleving.
   

 • Het opkomen voor de rechten van diverse kwetsbare groepen in de Nederlandse samenleving en ze daarmee gelijke kansen te bieden voor zelfontplooiing.
   

 • Gebruik te maken van alle overige wettige middelen.

bottom of page